A Zenthe Ferenc Színház előadásai 2018.07.07


18:00 - Veresgyháza
Ludas Matyi
Veres1 Színház

w w w . Z e n t h e S z i n h a z . h u
info@zentheszinhaz.hu
+36 32/310-503