A Zenthe Ferenc Színház előadásai 2018.06.16


19:00 - Dunaújváros
A pillnagók szabadok
Bartók Kamaraszínház

w w w . Z e n t h e S z i n h a z . h u
info@zentheszinhaz.hu
+36 32/310-503