A Zenthe Ferenc Színház előadásai 2018.05.22


19:00 - Dunaszerdahely
Szent Péter esernyője
Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ

w w w . Z e n t h e S z i n h a z . h u
info@zentheszinhaz.hu
+36 32/310-503