A Zenthe Ferenc Színház előadásai 2018.05.06


20:00 - Kiskőrös
A falu rossza
Petőfi Kulturális Fesztivál

w w w . Z e n t h e S z i n h a z . h u
info@zentheszinhaz.hu
+36 32/310-503