A Zenthe Ferenc Színház előadásai 2018.05.02


17:00 - Salgótarján
Felolvasószínház
Sütő András: Káin és Ábel
Zenthe Szalon

w w w . Z e n t h e S z i n h a z . h u
info@zentheszinhaz.hu
+36 32/310-503