A Zenthe Ferenc Színház előadásai 2018.04.23


18:00 - Szécsény
Függöny fel, avagy még egyszer hátulról!
Városi Művelődési Központ

w w w . Z e n t h e S z i n h a z . h u
info@zentheszinhaz.hu
+36 32/310-503