A Zenthe Ferenc Színház előadásai 2018.04.10


15:00 - Veszprém
Szent Péter esernyője
Veszprémi Petőfi Színház

w w w . Z e n t h e S z i n h a z . h u
info@zentheszinhaz.hu
+36 32/310-503