A Zenthe Ferenc Színház előadásai 2018.03.29


19:00 - Pásztó
A Tündérlaki lányok
Teleki László Művelődési Központ és Könyvtár

w w w . Z e n t h e S z i n h a z . h u
info@zentheszinhaz.hu
+36 32/310-503