A Zenthe Ferenc Színház előadásai 2018.03.11


19:00 - Százhalombatta
Függöny fel, avagy még egyszer hátulról!
Barátság Kulturális Központ

w w w . Z e n t h e S z i n h a z . h u
info@zentheszinhaz.hu
+36 32/310-503