A Zenthe Ferenc Színház előadásai 2018.03.06


10:00 - Szeged
A vén diófa titka
Szent-Györgyi Albert Agóra
15:00 - Martfű
A vén diófa titka
Művelődési Központ

w w w . Z e n t h e S z i n h a z . h u
info@zentheszinhaz.hu
+36 32/310-503