A Zenthe Ferenc Színház előadásai 2018.03.05


09:30 - Hódmezővásárhely
A vén diófa titka
Bessenyei Ferenc Művelődési Központ
11:00 - Hódmezővásárhely
A vén diófa titka
Bessenyei Ferenc Művelődési Központ
14:00 - Hódmezővásárhely
A vén diófa titka
Bessenyei Ferenc Művelődési Központ

w w w . Z e n t h e S z i n h a z . h u
info@zentheszinhaz.hu
+36 32/310-503