A Zenthe Ferenc Színház előadásai 2018.02.24


18:00 - Szentendre
A Tündérlaki lányok
Szentendrei Kulturális Központ

w w w . Z e n t h e S z i n h a z . h u
info@zentheszinhaz.hu
+36 32/310-503