A Zenthe Ferenc Színház előadásai 2018.02.17


19:00 - Budapest
A Tündérlaki lányok
Klauzál-Ház

w w w . Z e n t h e S z i n h a z . h u
info@zentheszinhaz.hu
+36 32/310-503