A Zenthe Ferenc Színház előadásai 2018.02.15


18:00 - Szécsény
A Tündérlaki lányok
Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár

w w w . Z e n t h e S z i n h a z . h u
info@zentheszinhaz.hu
+36 32/310-503