A Zenthe Ferenc Színház előadásai 2018.01.08


19:00 - Dunaújváros
Hazatérés
Bartók Kamaraszínház

w w w . Z e n t h e S z i n h a z . h u
info@zentheszinhaz.hu
+36 32/310-503