Az összes darab

Korábbi évadok:
2012/20132013/20142014/20152015/2016
2016/20172017/2018


Albert Camus:
Félreértés


A XX. századi egzisztencialista dráma egyik alapműve. Témája, cselekményvezetése, jellemei mintha egy ókori görög sorstragédiát idéznének. Egy fogadóban két nő, anya és lánya várják a gazdag vendégeket, akiket eltesznek láb alól. Jan-ról a gazdag idegenről későn derül ki, hogy ő a család rég eltávozott fia. A félreértés tragikus végkifejlethez vezet. De mi lesz Martha-val, a lánnyal, és a fiú anyjával? (És mi a szerepe az öreg szolgálónak, aki mindig mindenhol ott van?)
dráma 2 részben, játékidő: 120 perc Bővebben >>


Patrick Marber:
Közelebb


Aki szerelmes, jól hazudik. Mindenki másképp, de becsapja szerelmét, élet - vagy házastársát. Az őszinteség csak két idegen között lehetséges. Két férfi és két nő keresi az élet legfontosabb dolgait: szeretetet, bizalmat, őszinteséget. Amit találnak helyett: szerelem, vágy, hazugság és kaland. Mindannyian hazudnak egymásnak, mind olyasmiket ígérnek, amelyekről tudják, úgysem fogják betartani. Két házaspár története négy és fél éven át: szent elhatározások, nagy fogadkozások, hazugságok, bevallott és ki nem mondott vágyak története.
dráma 2 részben, játékidő: 120 perc Bővebben >>


Müller Péter:
Márta


Golda József zsidó hentes évek óta kiegyensúlyozott házasságban él feleségével, a keresztény Mártával, annak ellenére, hogy az asszony annak idején más férfitől származó gyermeket is hozott a házba. Normálisnak mondható mindennapjainkat kezdi ki a háború, s dúlja fel az abnormális valóság: be kell zárni az üzletet, csomagolni, menekülni, bujkálni kell, mert a nácik és a nyilasok összefogdossák, kényszermunkára viszik, deportálják a zsidókat.
dráma 2 részben, játékidő: 120 perc Bővebben >>


Bernard Shaw:
Sosem lehet tudni


Brazília. A szamba, a foci és a telenovellák hazája. A brazil telenovellák világát – akár bevalljuk, akár nem – mindannyian ismerjük. Hamar robbanni kész indulatok, múltbéli sötét titkok, csodás véletlenek és persze: szerelem. A Sosem lehet tudni történetében sincs ez másként. Adott egy haladó szellemiségű anya, aki eltitkolta gyermekei elől apjuk kilétét. Egy maradi apa, aki 18 év után először találkozik a családjával. Egy szemtelen ikerpár, aki egy pillanatra sem veszi komolyan a macsó társadalom elvárásait. Egy hűvös szépség, akinek a szívét természetesen a nincstelen orvos lobbantja lángra. És persze a bölcs pincér, aki egy-egy odaillő mondattal minden konfliktust el tud simítani. A Sosem lehet tudni – vagy portugálul Nunca se sabe – mégis különbözik a többi telenovellától. A könnyed műfaj színpadra alkalmazása egyszerre önironikus fricska és a lehető legkomolyabban vett szórakoz(tat)ás. G. B. Shaw szellemes párbeszédei megtalálták azt a közeget, ahonnan a mai nézőhöz tudnak szólni.
vígjáték 2 részben, játékidő: 120 perc Bővebben >>


Titus Maccius Plautus:
A hetvenkedő katona


Egy athéni ifjú szabad leányt szeretett és az is őt. Az ifjú Naupactusba ment követnek. A katona ugyanezt a lányt Ephesusba viszi erőszakkal. A fiú szolgája, hogy ezt hírül vigye,hajóra száll; elfogják, s őt is a katona kapja meg. Urának ír, hogy Ephesusba jöjjön. Repül az ifjú és a szomszédban talál lakást, atyai barátjánál. A két ház között falat fúr át a szolga titkon, hogy legyen a szeretők számára átjárás. Ikernővért kohol a lánynak. Majd a ház ura kiöltözteti kliensnőjét, hogy csábítsa el a katonát. Ez meg beugrik, nászt remél, elküldi a lányt, s őt, mint paráznát, elverik.
zenés vígjáték 2 részben, játékidő: 120 perc Bővebben >>


Önnek ficereg?


A Zenthe Ferenc Színház „Önnek ficereg?” című előadása játék a javából, csakhogy a „...... ficereg” alapvetően más a legtöbb drámai alkotásnál. Műfajilag szinte meghatározhatatlan, extrém világa, hangulata, nyelvhasználata rokonítja ugyan a groteszkkel, de még az átlagos – ha van ilyen egyáltalán – abszurdhoz képest is elvontabb a vonalvezetése, meghökkentőbb a sztorija, kimódoltabbak a konfliktusai. Az összevisszaságból visszaköszönnek a hétköznapokból ismert szituációk, tapasztalatok, emberi viszonylatok, kitetszenek figyelemre méltó gondolatok. Példának okáért a cselekvés, az igazságkeresés hiábavalóságáról, az érvényesülésnek gátat szabó féktelen önzésről, irigységről, a mások iránti érzéketlenségről, a biznisz mindenhatóságáról, a talmi külsőségek térnyeréséről, egyáltalán az értékrend megzavarodottságáról. Tehát a kérdés, hogy – van vagy nincs hoppá – hoppá? - az indulatos polémiák alapján továbbra is eldönthetetlen, vagy ha úgy tetszik e görbe tükörben is csak felsejlik, de megválaszolatlan marad törekvéseink, fontoskodásaink, örökös nyüzsgésünk, tülekedésünk vagy éppen passzivitásunk célja, hatása. Joggal lehetünk szomorúak emiatt, de akár önironikusan ki is nevethetjük magunkat. Az „Önnek ficereg?” mindkettőre alkalmat ad....
vígjáték 1 részben, játékidő: 75 perc Bővebben >>


Szávai Attila:
Hevimetál, bányaló, tehervonat


Ekként „társalog” órákon át a falusi kocsmaasztalt támasztva Pali és Tibi, egy kőműves és egy segédmunkás a „Hevimetál, bányaló, tehervonat” című furcsa darabjának két furcsa alakja. De különös a többi szereplő is, s ugyancsak nem szokványos a cselekmény, úgymond a sztori sem, minthogy a szerző Szávai Attila első színművében is azt az abszurd, az irónia és a humor elegyét jelentő viccesen komoly stílust vitte tovább, ami a prózában is jellemző rá. Témák hevernek az utcán, ahogy mondani szokták, további témák mennek az utcán, témák feküsznek az ágyakban..., témák vannak az emberek jellemében, témák vannak a világűrben és az összes szférákban. Már csak meg kell látni és meg kellene írni ezeket. Illetve az embereknek kellene ezeket meglátniuk. Hogy aztán többek lehessenek valamivel. Mármint odabent. De akkor viszont nem kellenénk mi magunk, írók...” - fogalmazta Szávai Attila egy helyütt és következetesen igyekszik is bizonyítani, hogy szükség van azokra, akik képesek észrevenni és papírra vetni is mindazon élményeket, amelyek a mindennapokban érik a hétköznapi halandókat, az életüket így – úgy tengető úgynevezett kisembereket. Írásai – a hősök sorsának megértése, a velük való együttérzés okán – éppúgy nevezhetők a „részvét grimaszai”-nak, ahogyan Balassa Péter jellemezte Örkény István opusait.
vígjáték 1 részben, játékidő: 70 perc Bővebben >>


József Attila:
"Minden rendű emberi dolgokhoz"


Zenés irodalmi műsor József Attila verseiből Közreműködik a Zenthe Ferenc Színház Pódium Stúdiója Csábi István, P. Kerner Edit, Sándor Zoltán, Sándor Zsombor
irodalmi előadás 1 részben, játékidő: 60 perc Bővebben >>


Sándor Zoltán:
A lélek hazája


Az előadóművészi pálya negyven éves jubileumára készült irodalmi est szerzői között egyaránt megtalálhatók klasszikus, és a mai magyar irodalom költőinek művei. E prózák és versek sok humorral, bölcsességgel szólnak a szerelemről, barátságról, az elmúlásról, a létezés titkairól, az ember erkölcsi és szellemi útkereséseiről, a lélek megtalált hazájáról.
irodalmi előadás 1 részben, játékidő: 60 perc Bővebben >>


Fésűs Éva:
A kíváncsi királykisasszony


Mindenki megszökött már a palotából, mert nincs olyan ember a földön, aki állja a szép királykisasszony állandó kérdezősködését. Végül a király fele királyságát ígéri annak, aki kigyógyítja a hercegnőt a kórból. Hogy a sok szerencsefia közül miért éppen Pereces Palkó találja meg a gyógymódot? Hogy miért nem lesz mégsem fél ország ura? Hogy kerül a pékmester előbb a dagasztóteknőbe, azután a deresre? A darab végére minden kiderül!
zenés mesejáték 1 részben, játékidő: 70 perc Bővebben >>


Peter Ensikat:
A brémai muzsikusok


A Grimm testvérek gyűjtése alapján készült a mese zenés változata. Szereplői gazdájuk által kegyvesztett, de kedves, a kicsik számára is jól ismert háziállatok és gonosz emberekből álló betyárbanda, akik más javaiból lakmároznak, dorbézolnak egy másoktól elorozott helyen. A négy állatot sorsközösségük köti össze. Mindannyian számkivetettek, csak a jó szerencséjükben reménykedhetnek, mivel ilyen – olyan okokkal az ember meg akar szabadulni tőlük.
zenés mesejáték 1 részben, játékidő: 60 perc Bővebben >>


Nógrád Táncegyüttes:
Fekete liliom


"A szegény embernek és feleségének volt három szép lánya. A legkissebb lány, Kató, hát az olyan kevély volt, hogy nem tetszett neki senki, de el is járt felette az idő. Akkor meg már az ördögöt is elfogadta volna mátkájának. Az meg el is jött szép legény képibe érte. Az ördög ment kéretni, de Kató nem ment, így az apja, anyja után őt is megölte. Kató azzal bízta meg testvéreit, hogy fehérbe temessék, a küszöb alatt vigyék ki és a temető árkába vessenek ár két kapanyél földet, hogy az ördög meg ne találja.Így is történt. Harmadnap érkezik a király fia kíséretével, s megpillantja az árokparton árválkodó, csodaszép virágszálat. A királyfi nem evett, nem ivott, nem aludt...ám, amikor álomba szenderedett, a liliom lánnyá változott, megcsókolta a királyfit, majd visszaváltozott liliommá.Reggel a bolond nem tudta, hogy álmodott-e vagy valóságot látott. Felrázta a királyt és elmesélte neki, mit látott. A király természetesen nem hitt neki, így a bolond következő este is kileste a lányt. ekkor már a királyfit is felverte álmából, aki dörzsölte a szemét, hogy még jobban lássa. Sok országot bejártam, de hozzád hasonló szépet nem láttam. Te az enyém, én a tied! Még ma is élnek, ha meg nem haltak."
zenés táncjáték 1 részben, játékidő: 70 perc Bővebben >>


Kincses Nógrád


Közreműködnek a Zenthe Ferenc Színház művészei és a Nógrád Táncegyüttes A színpadi játék nem történetet mond el, hanem a tánc és a színház formanyelvén, a palócság kimeríthetetlen gazdagságú kincsestárából ragyogtat fel szellemi-és erkölcsi értékeket. A néptánc, a népzene,a mesék, a balladák, a versek, a dramatizált irodalmi művek sokszínűsége különleges, egyedi hangvétele jeleníti meg múltunk, a " Kincses Nógrád " közösséget.
zenés táncjáték 1 részben, játékidő: 60 perc Bővebben >>


Korábbi évadok:
2012/20132013/20142014/20152015/2016
2016/20172017/2018


 
Az összes darab
www.ZentheSzinhaz.hu - Salgótarján 2017


Zenthe  Ferenc  Színház  támogatói  számlaszám:  10400786  -  50526583  -  80891015