Az összes darab

Önnek ficereg?Önnek ficereg?
vígjáték 1 részben, játékidő: 75 perc

A Zenthe Ferenc Színház „Önnek ficereg?” című előadása játék a javából, csakhogy a „...... ficereg” alapvetően más a legtöbb drámai alkotásnál. Műfajilag szinte meghatározhatatlan, extrém világa, hangulata, nyelvhasználata rokonítja ugyan a groteszkkel, de még az átlagos – ha van ilyen egyáltalán – abszurdhoz képest is elvontabb a vonalvezetése, meghökkentőbb a sztorija, kimódoltabbak a konfliktusai. Az összevisszaságból visszaköszönnek a hétköznapokból ismert szituációk, tapasztalatok, emberi viszonylatok, kitetszenek figyelemre méltó gondolatok. Példának okáért a cselekvés, az igazságkeresés hiábavalóságáról, az érvényesülésnek gátat szabó féktelen önzésről, irigységről, a mások iránti érzéketlenségről, a biznisz mindenhatóságáról, a talmi külsőségek térnyeréséről, egyáltalán az értékrend megzavarodottságáról. Tehát a kérdés, hogy – van vagy nincs hoppá – hoppá? - az indulatos polémiák alapján továbbra is eldönthetetlen, vagy ha úgy tetszik e görbe tükörben is csak felsejlik, de megválaszolatlan marad törekvéseink, fontoskodásaink, örökös nyüzsgésünk, tülekedésünk vagy éppen passzivitásunk célja, hatása. Joggal lehetünk szomorúak emiatt, de akár önironikusan ki is nevethetjük magunkat. Az „Önnek ficereg?” mindkettőre alkalmat ad....Önnek ficereg? című darab további fotói:
Önnek ficereg_009 Önnek ficereg_022 Önnek ficereg_010 Ficereg_003 Önnek Ficereg? - plakát Önnek ficereg_020 Önnek ficereg_016
Önnek ficereg_005 Önnek ficereg_018 Önnek ficereg_021 Ficereg_004 Önnek ficereg_011 Önnek ficereg_001 Önnek ficereg_023
Önnek ficereg_007 Önnek ficereg_013 Önnek ficereg_012 Önnek ficereg_017 Önnek ficereg_002 Önnek ficereg_008 Önnek ficereg_015... Vissza a darabokhoz ...

 
Az összes darab
www.ZentheSzinhaz.hu - Salgótarján 2018


Zenthe  Ferenc  Színház  támogatói  számlaszám:  10400786  -  50526583  -  80891015