Repertoár

Önnek ficereg?
vígjáték 1 részben
játékidő: 75 percÖnnek ficereg?A Zenthe Ferenc Színház „Önnek ficereg?” című előadása játék a javából, csakhogy a „...... ficereg” alapvetően más a legtöbb drámai alkotásnál. Műfajilag szinte meghatározhatatlan, extrém világa, hangulata, nyelvhasználata rokonítja ugyan a groteszkkel, de még az átlagos – ha van ilyen egyáltalán – abszurdhoz képest is elvontabb a vonalvezetése, meghökkentőbb a sztorija, kimódoltabbak a konfliktusai. Az összevisszaságból visszaköszönnek a hétköznapokból ismert szituációk, tapasztalatok, emberi viszonylatok, kitetszenek figyelemre méltó gondolatok. Példának okáért a cselekvés, az igazságkeresés hiábavalóságáról, az érvényesülésnek gátat szabó féktelen önzésről, irigységről, a mások iránti érzéketlenségről, a biznisz mindenhatóságáról, a talmi külsőségek térnyeréséről, egyáltalán az értékrend megzavarodottságáról. Tehát a kérdés, hogy – van vagy nincs hoppá – hoppá? - az indulatos polémiák alapján továbbra is eldönthetetlen, vagy ha úgy tetszik e görbe tükörben is csak felsejlik, de megválaszolatlan marad törekvéseink, fontoskodásaink, örökös nyüzsgésünk, tülekedésünk vagy éppen passzivitásunk célja, hatása. Joggal lehetünk szomorúak emiatt, de akár önironikusan ki is nevethetjük magunkat. Az „Önnek ficereg?” mindkettőre alkalmat ad....
Önnek ficereg? - fellépések, próbák, előadások:
Ficereg_004 Ficereg_002 Ficereg_001 Ficereg_000 Ficereg_003... Vissza a darabokhoz ...

 
Repertoár
www.ZentheSzinhaz.hu - Salgótarján 2018


Zenthe  Ferenc  Színház  támogatói  számlaszám:  10400786  -  50526583  -  80891015