Vígjátékok

Korábbi évadok:
2012/20132013/20142014/20152015/2016
2016/20172017/20182018/2019


Bernard Shaw:
Sosem lehet tudni


Brazília. A szamba, a foci és a telenovellák hazája. A brazil telenovellák világát – akár bevalljuk, akár nem – mindannyian ismerjük. Hamar robbanni kész indulatok, múltbéli sötét titkok, csodás véletlenek és persze: szerelem. A Sosem lehet tudni történetében sincs ez másként. Adott egy haladó szellemiségű anya, aki eltitkolta gyermekei elől apjuk kilétét. Egy maradi apa, aki 18 év után először találkozik a családjával. Egy szemtelen ikerpár, aki egy pillanatra sem veszi komolyan a macsó társadalom elvárásait. Egy hűvös szépség, akinek a szívét természetesen a nincstelen orvos lobbantja lángra. És persze a bölcs pincér, aki egy-egy odaillő mondattal minden konfliktust el tud simítani. A Sosem lehet tudni – vagy portugálul Nunca se sabe – mégis különbözik a többi telenovellától. A könnyed műfaj színpadra alkalmazása egyszerre önironikus fricska és a lehető legkomolyabban vett szórakoz(tat)ás. G. B. Shaw szellemes párbeszédei megtalálták azt a közeget, ahonnan a mai nézőhöz tudnak szólni.
vígjáték 2 részben, játékidő: 120 perc Bővebben >>Titus Maccius Plautus:
A hetvenkedő katona


Egy athéni ifjú szabad leányt szeretett és az is őt. Az ifjú Naupactusba ment követnek. A katona ugyanezt a lányt Ephesusba viszi erőszakkal. A fiú szolgája, hogy ezt hírül vigye,hajóra száll; elfogják, s őt is a katona kapja meg. Urának ír, hogy Ephesusba jöjjön. Repül az ifjú és a szomszédban talál lakást, atyai barátjánál. A két ház között falat fúr át a szolga titkon, hogy legyen a szeretők számára átjárás. Ikernővért kohol a lánynak. Majd a ház ura kiöltözteti kliensnőjét, hogy csábítsa el a katonát. Ez meg beugrik, nászt remél, elküldi a lányt, s őt, mint paráznát, elverik.
zenés vígjáték 2 részben, játékidő: 120 perc Bővebben >>Önnek ficereg?


A Zenthe Ferenc Színház „Önnek ficereg?” című előadása játék a javából, csakhogy a „...... ficereg” alapvetően más a legtöbb drámai alkotásnál. Műfajilag szinte meghatározhatatlan, extrém világa, hangulata, nyelvhasználata rokonítja ugyan a groteszkkel, de még az átlagos – ha van ilyen egyáltalán – abszurdhoz képest is elvontabb a vonalvezetése, meghökkentőbb a sztorija, kimódoltabbak a konfliktusai. Az összevisszaságból visszaköszönnek a hétköznapokból ismert szituációk, tapasztalatok, emberi viszonylatok, kitetszenek figyelemre méltó gondolatok. Példának okáért a cselekvés, az igazságkeresés hiábavalóságáról, az érvényesülésnek gátat szabó féktelen önzésről, irigységről, a mások iránti érzéketlenségről, a biznisz mindenhatóságáról, a talmi külsőségek térnyeréséről, egyáltalán az értékrend megzavarodottságáról. Tehát a kérdés, hogy – van vagy nincs hoppá – hoppá? - az indulatos polémiák alapján továbbra is eldönthetetlen, vagy ha úgy tetszik e görbe tükörben is csak felsejlik, de megválaszolatlan marad törekvéseink, fontoskodásaink, örökös nyüzsgésünk, tülekedésünk vagy éppen passzivitásunk célja, hatása. Joggal lehetünk szomorúak emiatt, de akár önironikusan ki is nevethetjük magunkat. Az „Önnek ficereg?” mindkettőre alkalmat ad....
vígjáték 1 részben, játékidő: 75 perc Bővebben >>Szávai Attila:
Hevimetál, bányaló, tehervonat


Ekként „társalog” órákon át a falusi kocsmaasztalt támasztva Pali és Tibi, egy kőműves és egy segédmunkás a „Hevimetál, bányaló, tehervonat” című furcsa darabjának két furcsa alakja. De különös a többi szereplő is, s ugyancsak nem szokványos a cselekmény, úgymond a sztori sem, minthogy a szerző Szávai Attila első színművében is azt az abszurd, az irónia és a humor elegyét jelentő viccesen komoly stílust vitte tovább, ami a prózában is jellemző rá. Témák hevernek az utcán, ahogy mondani szokták, további témák mennek az utcán, témák feküsznek az ágyakban..., témák vannak az emberek jellemében, témák vannak a világűrben és az összes szférákban. Már csak meg kell látni és meg kellene írni ezeket. Illetve az embereknek kellene ezeket meglátniuk. Hogy aztán többek lehessenek valamivel. Mármint odabent. De akkor viszont nem kellenénk mi magunk, írók...” - fogalmazta Szávai Attila egy helyütt és következetesen igyekszik is bizonyítani, hogy szükség van azokra, akik képesek észrevenni és papírra vetni is mindazon élményeket, amelyek a mindennapokban érik a hétköznapi halandókat, az életüket így – úgy tengető úgynevezett kisembereket. Írásai – a hősök sorsának megértése, a velük való együttérzés okán – éppúgy nevezhetők a „részvét grimaszai”-nak, ahogyan Balassa Péter jellemezte Örkény István opusait.
vígjáték 1 részben, játékidő: 70 perc Bővebben >>Korábbi évadok:
2012/20132013/20142014/20152015/2016
2016/20172017/20182018/2019


 
Vígjátékok
www.ZentheSzinhaz.hu - Salgótarján 2018


Zenthe  Ferenc  Színház  támogatói  számlaszám:  10400786  -  50526583  -  80891015